Máy hủy tài liệu Binno

Máy hủy tài liệu Binno
Máy hủy tài liệu Binno S125 Giá khuyến mại: 393.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 120 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 5.8 x 50 mm

Tốc độ hủy: 9.0m/phút

Miệng cắt rộng: 460mm

Thời gian hủy liên tục: 24 giờ

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 250 lít

Đặc điểm nổi bật: Tự khởi động, Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno C80 Giá khuyến mại: 47.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 35-37 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 3.9 x 40 mm

Tốc độ hủy: 3.0m/phút

Miệng cắt rộng: 410mm

Thời gian hủy liên tục: 140 phút

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 150 lít

Đặc điểm nổi bật: Tự khởi động, Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno S27 Giá khuyến mại: 8.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 25-27 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 3.9 x 40 mm

Tốc độ hủy: 2.0m/phút

Miệng cắt rộng: 230 mm

Thời gian hủy liên tục: 35 phút

Chức năng: Tự động khởi động – Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 30 lít

Đặc điểm nổi bật: Độ ồn thấp, hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD, thùng giấy trang bị bánh xe

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno S17 Giá khuyến mại: 4.650.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 17 tờ/ lần

Huỷ thành mảnh vụn: 2.9 x 15 mm

Tốc độ hủy: 3.0m/phút

Thời gian hủy liên tục: 15 phút

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 17 lít

Đặc điểm nổi bật: Tự động khởi động, hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno S15 Giá khuyến mại: 6.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 12 – 14 tờ/ lần

Huỷ thành mảnh vụn: 1.9 x 15 mm

Tốc độ hủy: 2.0m/phút

Thời gian hủy liên tục: 40 phút

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 20 lít

Đặc điểm nổi bật: Tự động khởi động, hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng tại nơi sử dụng (Xem chi tiết)

Tình trạng máy: 10

Máy hủy tài liệu Binno S12 Giá khuyến mại: 2.550.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 12 tờ/ lần

Huỷ thành mảnh vụn: 4.0 x 25 mm

Tốc độ hủy: 2.0m/phút

Thời gian hủy liên tục: 10 phút

Máy hủy tài liệu Binno C50 Giá khuyến mại: 12.690.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 25-27 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 4.0 x 40 mm

Tốc độ hủy: 3.0m/phút

Miệng cắt rộng: 230mm

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 60 lít

Đặc điểm nổi bật:Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ thiệp/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno C30 Giá khuyến mại: 7.750.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Kiểu huỷ: mảnh vụn

Kích thước mảnh huỷ: 1.9 x 15 mm

Công suất huỷ tối đa: 18 – 20 tờ A4 một lần hủy

Tốc độ huỷ: 3 mét /phút

Dung tích thùng chứa: 42 lít

Hủy được: Kẹp giấy, ghim giấy, thẻ nhựa, đĩa CD, DVD

Miệng cắt rộng: 230 mm

Tự động khởi động

Máy hủy tài liệu Binno C20 Giá khuyến mại: 5.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Kiểu huỷ: mảnh vụn

Kích thước mảnh huỷ: 3 x 38 mm

Công suất huỷ tối đa: 15 – 17 tờ A4

Tốc độ huỷ: 3 mét /phút

Dung lượng thùng chứa: 35 lít

Hủy được: Kẹp giấy, ghim giấy, thẻ tín dụng, đĩa CD, DVD

Miệng cắt rộng: 230 mm

Máy hủy tài liệu Binno C16 Giá khuyến mại: 4.640.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 17 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 5.0 x 32 mm

Tốc độ hủy: 3.5m/phút

Chức năng: Tự động khởi động – Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 24 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno C18 Giá khuyến mại: 4.930.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 25-27 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 4.0 x 40 mm

Tốc độ hủy: 3.0m/phút

Miệng cắt rộng: 230mm

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 60 lít

Đặc điểm nổi bật:Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ thiệp/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno C14 Giá khuyến mại: 3.930.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 15-18 tờ/ lần

Huỷ thành mảnh vụn: 2.0 x 12 mm

Tốc độ hủy: 3.0m/phút

Chức năng: Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 21 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno C12 Giá khuyến mại: 3.430.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 12-15 tờ/ lần

Huỷ thành sợi nhỏ: 5.0 x 38 mm

Tốc độ hủy: 3.4m/phút

Chức năng: Tự động khởi động – Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 20 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno A6-1.8T Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 15 tờ/ lần

Huỷ thành mảnh vụn: 2.9 x 15 mm

Tốc độ hủy: 3.1m/phút

Miệng cắt rộng: 220.5mm

Thời gian hủy liên tục: 17 phút

Chức năng: Tự động khởi động – Trả ngược giấy – tự động tắt khi kẹt giấy – bảo vệ khi quá nhiệt

Thùng giấy: 17 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD, Độ ồn thấp, Thùng giấy trang bị bánh xe và cửa sổ

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno A29 Giá khuyến mại: 7.850.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Huỷ thành sợi nhỏ:3,9 x 40 mm

Tốc độ hủy: 2.0 m/phút

Chức năng: Trả ngược giấy – Tự động tắt khi kẹt giấy – Tự động khởi động

Thùng giấy: 30 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD. Hoạt động liên tục trong 35 phút

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno A22 Giá khuyến mại: 5.590.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 10 – 12 tờ/lần

Huỷ thành mảnh vụn:1.9 x 15 mm

Tốc độ hủy: 2.0 m/phút

Chức năng: Trả ngược giấy – Tự động tắt khi kẹt giấy – Tự động khởi động

Thùng giấy: 20 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD. Hoạt động liên tục trong 40 phút

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno A19 Giá khuyến mại: 5.290.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 15-17 tờ/lần

Huỷ thành mảnh vụn:2,9 x 15 mm

Tốc độ hủy: 3.0 m/phút

Chức năng: Trả ngược giấy – Tự động tắt khi kẹt giấy – Tự động khởi động

Thùng giấy: 20 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy ghim kẹp/ kim bấm/ thẻ tín dụng/ đĩa CD. Hoạt động liên tục trong 15 phút

Bảo hành: 12 tháng

Máy hủy tài liệu Binno A12 Giá khuyến mại: 3.290.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Công suất hủy (70g/A4): 10 – 12 tờ/lần

Huỷ thành sợi nhỏ:4.0 x 25 mm

Tốc độ hủy: 2.0 m/phút

Chức năng: Trả ngược giấy – Tự động tắt khi kẹt giấy – Tự động khởi động

Thùng giấy: 15 lít

Đặc điểm nổi bật: Hủy giấy/ bìa/ ghim kẹp/ kim bấm. Cấp độ bảo mật P-4

Bảo hành: 12 tháng

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno S125
393.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C80
47.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno S27
8.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno S17
4.650.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno S15
6.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno S27
2.550.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C50
12.690.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C30
7.750.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C20
5.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C16
4.640.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C18
4.930.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C14
3.930.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno C12
3.430.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno A6-1.8T
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno A29
7.850.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno A22
5.590.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno A19
5.290.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Binno
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Binno A12
3.290.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ