Máy hủy tài liệu HSM

Máy hủy tài liệu HSM
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14 - 3,9 mm công suất hủy nhanh, mạnh 12-14 tờ Giá khuyến mại: 7.590.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 44mm/s

- Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4),10-12 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 225 mm

- Tốc độ hủy: 44mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.150.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 35mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.150.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

 Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 35mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM SECURIO C14 - 3,9 mm Giá khuyến mại: 7.590.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 44mm/s

- Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4),10-12 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 225 mm

- Tốc độ hủy: 44mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM shredstar X15 - 4 x 37mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 13.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 x 37 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Tốc độ hủy: 37mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM shredstar X15 - 4 x 37mm+ Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 13.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 x 37 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Tốc độ hủy: 37mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm công suất hủy nhanh, mạnh 19-21 tờ Giá khuyến mại: 39.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 19 - 21 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm (khổ giấy A3, A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 80 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu công suất lớn HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm Giá khuyến mại: 39.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

 Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 19 - 21 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm (khổ giấy A3, A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 80 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu công suất lớn HSM SECURIO AF300 - 1,9 x 15mm Giá khuyến mại: 28.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn, độ bảo mật Security level (DIN 66399): E-4 | F-2 | P-5 | T-5.

- Máy 2 chế độ hủy gồm hủy thông thường và hủy tự động:

- Số tờ hủy (70g): 300 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn)

- Công suất hủy thông thường: 8 - 10 tờ (80gsm/A4),

11 - 13 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7).

- Hủy được: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng Credit Card.

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30mm Giá khuyến mại: 28.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn, độ bảo mật Security level (DIN 66399): E-3|F-1|O-3|P-4|T-4.

- Máy 2 chế độ hủy gồm hủy thông thường và hủy tự động:

- Số tờ hủy (70g): 150 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục).

- Công suất hủy thông thường: 8 - 10 tờ (80gsm/A4),

11 - 13 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7).

- Hủy được: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, Đĩa CD/ DVD.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế), 29kg/h.

Máy hủy tài liệu HSM shredstar S10 - 6 mm công suất hủy nhanh, mạnh 10-12 tờ Giá khuyến mại: 3.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 35mm/s

- Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4),10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 6 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thể tích thùng chứa: 18 lít

Máy hủy giấy HSM shredstar S10 - 6 mm Giá khuyến mại: 3.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 35mm/s

- Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4),10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 6 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thể tích thùng chứa: 18 lít

Máy hủy tài liệu HSM shredstar X10 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 42mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM shredstar X10 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 42mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm công suất hủy nhanh, mạnh 14-16 tờ Giá khuyến mại: 39.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục 80 mm/s

- Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4),12-13 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1.9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, credit card.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm Giá khuyến mại: 39.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục 80 mm/s

- Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4),12-13 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1.9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, credit card.

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF300 - 4,5 x 30mm công suất hủy nhanh, mạnh 12-14 tờ Giá khuyến mại: 28.300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 12 - 14 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấyA4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

- Hủy Liên tục 24/24 giờ (không ngừng), nhanh mạnh đúng tiêu chuẩn 100% Sản xuất nguyên đai nguyên kiện tại Đức

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF300 - 4,5 x 30mm Giá khuyến mại: 28.300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 12 - 14 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấyA4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150 - 1,9 x 15mm Giá khuyến mại: 23.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 6 - 7 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1.9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng.

Máy hủy giấy HSM SECURIO AF150 - 1,9 x 15mm Giá khuyến mại: 23.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 6 - 7 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1.9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng.

- Hủy Liên tục 24/24 giờ (không ngừng), nhanh mạnh đúng tiêu chuẩn 100% Sản xuất nguyên đai nguyên kiện tại Đức

Máy hủy giấy HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30mm công suất lớn Giá khuyến mại: 22.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 14 - 16 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

- Hủy Liên tục 24/24 giờ (không ngừng)

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30mm công suất hủy nhanh, mạnh 14-16 tờ Giá khuyến mại: 22.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 14 - 16 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm công suất hủy nhanh, mạnh 8-9 tờ Giá khuyến mại: 12.900.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 8 -9 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ tín dụng, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm Giá khuyến mại: 12.900.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 8 -9 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ tín dụng, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thể tích thùng chứa: 25 lít

1 2 >

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO C14 - 3,9
7.590.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.150.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.150.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
7.590.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X15 - 4 x 37mm
13.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X15 - 4 x 37mm
13.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm
39.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm
39.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF300
28.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30mm
28.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar S10 - 6 mm
3.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar S10 - 6 mm
3.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X10 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X10 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15
39.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm
39.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF300
28.300.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF300 - 4,5 x 30mm
28.300.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF150 - 1,9 x 15mm
23.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF150 - 1,9 x 15mm
23.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
22.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30
22.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO C18 - 3,9 x 30 mm
12.900.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
12.900.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ