Máy hủy tài liệu Magitech

Máy hủy tài liệu Magitech
Máy hủy giấy Magitech OTL - 410ACD Giá khuyến mại: 2.150.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 225mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut)

- Kích thước hủy: 4x40mm

- Số tờ hủy/ lần: 10tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 2.0m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ

- Kích thước thùng giấy: 18Lít

Máy hủy giấy Magitech DM-120C Giá khuyến mại: 3.350.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Máy hủy giấy / CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

Hiệu MAGITECH Model DM-120C

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 230mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross Cut)

- Kích thước hủy: 4x30mm

- Số tờ hủy/ lần: 10 - 12 tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 2.0m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ

- Kích thước thùng giấy: 20Lít

- Độ ồn: <55db

Máy hủy giấy Magitech DM-120M Giá khuyến mại: 3.600.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

hiệu MAGITECH Model DM-120M

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 230mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut)

- Kích thước hủy: 2x10mm

- Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 2.2m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ: 2x10mm

- Kích thước thùng giấy: 20Lít

Máy hủy giấy Magitech OM–16XC Giá khuyến mại: 4.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

MÁY HỦY GIẤY/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 230mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy Vụn (Cross cut)

- Kích thước hủy: 4x35mm

- Số tờ hủy/ lần: 14 - 16 tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 3.0m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ

- Kích thước thùng giấy: 25.5Lít

Máy hủy giấy Magitech DM-220C Giá khuyến mại: 4.450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:
Máy hủy giấy Magitech DM-300M Giá khuyến mại: 6.800.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Máy hủy giấy/ CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

Hiệu MAGITECH Model DM-300M

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 240mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro cut)

- Kích thước hủy: 2x10mm

- Số tờ hủy/ lần: 15 tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 3.0m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ: 2x10mm

- Kích thước thùng giấy: 38Lít

Máy hủy giấy Magitech DM-300C Giá khuyến mại: 6.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Máy hủy giấy / CD/Credit Card, Thẻ Từ, Kim bấm...

Hiệu MAGITECH Model DM-300C

- Thiết kế tuyệt đẹp, sơn tĩnh điện, đồ ồn thấp

- Khe nẹp giấy: 240mm (A4)

- Kiểu hủy: Hủy vụn tài liệu ( Cross cut )

- Kích thước hủy: 4x25mm

- Số tờ hủy/ lần: 20 - 22 tờ (70g)

- Tốc độ hủy: 2.8m/min

- Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ

- Kích thước thùng giấy: 38Lít

Máy hủy giấy Magitech XM–100C Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Khe nẹp giấy: 270mm (A4)

Kiểu hủy: Hủy Vụn ( Cross cut )

Kích thước hủy: 4x30mm

Số tờ hủy/ lần: 25 tờ (70g)

Tốc độ hủy: 3.0m/min

Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ: 4x30mm

Đèn LED hiễn thị bảng điều khiên.

Kích thước thùng giấy: 60L

Máy hủy giấy công nghiệp Magitech XM-200C Giá khuyến mại: 25.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Khe nẹp giấy: 310mm (A4)

Kiểu hủy: Hủy Vụn ( Cross cut )

Kích thước hủy: 4x30mm

Số tờ hủy/ lần: 28 tờ (70g)

Tốc độ hủy: 3.0m/min

Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ: 4x30mm

Đèn LED hiễn thị bảng điều khiên.

Máy hủy tài liệu Magitech XM-300C Giá khuyến mại: 43.900.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Khe nẹp giấy: 310mm (A4)

Kiểu hủy: Hủy Vụn ( Cross cut )

Kích thước hủy: 4x30mm

Số tờ hủy/ lần: 32 tờ (70g)

Tốc độ hủy: 3.0m/min

Hủy: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ: 4x30mm

Đèn LED hiễn thị bảng điều khiên.

Kích thước thùng giấy: 80L

Độ ồn: <55db

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech OTL - 410ACD
2.150.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech DM-120C
3.350.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech DM-120M
3.600.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech OM–16XC
4.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech DM-220C
4.450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech DM-300M
6.800.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech DM-300C
6.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech XM–100C
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech XM-200C
25.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Magitech
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Magitech XM-300C
43.900.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ