Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu
Máy hủy tài liệu Ziba PC-415CD Giá khuyến mại: 9.250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Huỷ 1 lần 13-15 tờ A4/70g

Vụn thành mảnh: 2x10mm

Cắt CD/Card/Kim bấm

Hệ thống chống ồn thế hệ mới, êm

Miệng cắt rộng 220mm

Tự khởi động, tốc độ: 3.5m/phút

Chức năng trả giấy ngược

Chức năng chống kẹt giấy

Ziba PC-415CD Thùng giấy 30lít

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14 - 3,9 mm công suất hủy nhanh, mạnh 12-14 tờ Giá khuyến mại: 7.590.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 44mm/s

- Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4),10-12 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 225 mm

- Tốc độ hủy: 44mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.150.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 35mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 4.150.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

 Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 5 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Tốc độ hủy: 35mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM SECURIO C14 - 3,9 mm Giá khuyến mại: 7.590.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 44mm/s

- Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4),10-12 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 225 mm

- Tốc độ hủy: 44mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM shredstar X15 - 4 x 37mm + Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 13.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 x 37 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Tốc độ hủy: 37mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy giấy HSM shredstar X15 - 4 x 37mm+ Sep. CD-Schneidwerk Giá khuyến mại: 13.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 x 37 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 230 mm

- Tốc độ hủy: 37mm/s

- Khả năng hủy: Hủy giấy, ghim và kẹp giấy, thẻ tín dụng, CD/DVD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm công suất hủy nhanh, mạnh 19-21 tờ Giá khuyến mại: 39.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 19 - 21 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm (khổ giấy A3, A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 80 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu công suất lớn HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm Giá khuyến mại: 39.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

 Kiểu hủy: Hủy vụn. Hủy liên tục

- Công suất hủy: 19 - 21 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4.5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm (khổ giấy A3, A4, A5, A6, A7)

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- Tốc độ hủy: 80 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế).

Máy hủy tài liệu công suất lớn HSM SECURIO AF300 - 1,9 x 15mm Giá khuyến mại: 28.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn, độ bảo mật Security level (DIN 66399): E-4 | F-2 | P-5 | T-5.

- Máy 2 chế độ hủy gồm hủy thông thường và hủy tự động:

- Số tờ hủy (70g): 300 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn)

- Công suất hủy thông thường: 8 - 10 tờ (80gsm/A4),

11 - 13 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 1,9 x 15 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7).

- Hủy được: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng Credit Card.

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30mm Giá khuyến mại: 28.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn, độ bảo mật Security level (DIN 66399): E-3|F-1|O-3|P-4|T-4.

- Máy 2 chế độ hủy gồm hủy thông thường và hủy tự động:

- Số tờ hủy (70g): 150 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục).

- Công suất hủy thông thường: 8 - 10 tờ (80gsm/A4),

11 - 13 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4,5 x 30 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 240 mm (khổ giấy A4, A5, A6, A7).

- Hủy được: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ tín dụng, Đĩa CD/ DVD.

- Tốc độ hủy: 65 mm/s (nhanh nhất theo chuẩn quốc tế), 29kg/h.

Máy hủy tài liệu HSM shredstar S10 - 6 mm công suất hủy nhanh, mạnh 10-12 tờ Giá khuyến mại: 3.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 35mm/s

- Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4),10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 6 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thể tích thùng chứa: 18 lít

Máy hủy giấy HSM shredstar S10 - 6 mm Giá khuyến mại: 3.890.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy liên tục 35mm/s

- Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4),10 tờ (80gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 6 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD/DVD, kim kẹp, kim bấm.

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thể tích thùng chứa: 18 lít

Máy hủy tài liệu Công Nghiệp GBC CX25-36 công suất hủy nhanh, mạnh Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn.

- Công suất hủy: 25 - 27 tờ (70gsm/A4), 21 - 23 tờ (80gsm/A4)

- Công suất hủy: 4.8m/ phút

- Kích cỡ hủy: 4 x 40 (mm)

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thùng bằng gỗ ép

- Thể tích thùng chứa: 120 lít

Máy hủy tài liệu Công Nghiệp GBC CS 30-36 công suất hủy nhanh, mạnh 417 tờ/ phút Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy tự động

- Công suất hủy: 28 - 30 tờ (70gsm/A4), 26 - 28 tờ (80gsm/A4)

- Công suất hủy/phút: 417 tờ/phút (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 (mm)

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thùng bằng gỗ ép

- Thể tích thùng chứa: 120 lít

Máy hủy giấy Công Nghiệp GBC CS 30-36 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy sợi. Hủy tự động

- Công suất hủy: 28 - 30 tờ (70gsm/A4), 26 - 28 tờ (80gsm/A4)

- Công suất hủy/phút: 417 tờ/phút (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 4 (mm)

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Độ rộng miệng hủy: 310 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, thẻ Credit, CD

- ECC: Đèn Led cảnh báo tránh kẹt giấy

- Tự động dừng hủy khi thùng chứa đầy

- Tự động trả ngược giấy và ngắt nguồn nếu hủy quá số tờ cho phép để tránh kẹt giấy

- Tự động ngắt nguồn khi cửa thùng bị mở

- Thùng bằng gỗ ép

- Thể tích thùng chứa: 120 lít

Máy hủy tài liệu GBC AUTO+600M công suất hủy nhanh, mạnh 600 tờ Giá khuyến mại: 60.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn

- Kích cỡ hủy (mm): 2 x 15mm (mức an toàn cho các tài liệu mật)

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Tốc độ hủy: 1.8 m/phút

- Số tờ hủy (70g): 600 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn)

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Hủy tự động 600 tờ, hủy thủ công 10 tờ

- Máy có thể hủy: giấy, kim bấm, kim kẹp, thẻ credit.

- Hoạt động liên tục - không cần phải hạ nhiệt

- Mật khẩu bảo vệ cá nhân (mã PIN 4 chữ số)

- Tự động chống kẹt giấy và trả ngược giấy.

- Chế độ tiết kiệm điện được kích hoạt tự động sau 5 phút không sử dụng

- Kích thước (H x W x D): 1033 x 510 x 593 (mm)

- Thùng chứa: 110Lit

Máy hủy giấy GBC AUTO+600M Giá khuyến mại: 60.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn

- Kích cỡ hủy (mm): 2 x 15mm (mức an toàn cho các tài liệu mật)

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Tốc độ hủy: 1.8 m/phút

- Số tờ hủy (70g): 600 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn)

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Hủy tự động 600 tờ, hủy thủ công 10 tờ

- Máy có thể hủy: giấy, kim bấm, kim kẹp, thẻ credit.

- Hoạt động liên tục - không cần phải hạ nhiệt

- Mật khẩu bảo vệ cá nhân (mã PIN 4 chữ số)

- Tự động chống kẹt giấy và trả ngược giấy.

- Chế độ tiết kiệm điện được kích hoạt tự động sau 5 phút không sử dụng

- Kích thước (H x W x D): 1033 x 510 x 593 (mm)

- Thùng chứa: 110Lit

Máy hủy tài liệu GBC AUTO+300M công suất hủy nhanh, mạnh tự động 300 tờ Giá khuyến mại: 18.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy siêu vụn

- Số tờ hủy (70g): 300 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn), hủy thủ công 8 tờ/1 lần

- Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy

- Ưu điểm nổi bật: Giảm thiểu sự can thiệp của con người.

- Chế độ tiết kiệm điện được kích hoạt tự động sau 5 phút không sử dụng.

- Tránh kẹt giấy

- Kích cỡ hủy: 2 x 15 (mm)

- Tốc độ: 2.2m/phút

- Chống kẹt giấy

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Thể tích thùng chứa: 60 lít

Máy hủy giấy GBC AUTO+300M Giá khuyến mại: 18.400.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy siêu vụn

- Số tờ hủy (70g): 300 tờ/ 1 lần giấy vào (Máy hủy tự động liên tục công suất lớn), hủy thủ công 8 tờ/1 lần

- Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy

- Ưu điểm nổi bật: Giảm thiểu sự can thiệp của con người.

- Chế độ tiết kiệm điện được kích hoạt tự động sau 5 phút không sử dụng.

- Tránh kẹt giấy

- Kích cỡ hủy: 2 x 15 (mm)

- Tốc độ: 2.2m/phút

- Chống kẹt giấy

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Thể tích thùng chứa: 60 lít

Máy hủy tài liệu GBC AUTO+150M công suất hủy nhanh, mạnh 150 tờ Giá khuyến mại: 12.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn

- Công suất hủy: tự động liên tục 150 tờ,

thông thường 6 tờ (80gsm/A4)

- Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy

- Kích cỡ hủy: 2 x 15 (mm)

- Chống kẹt giấy

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Thể tích thùng chứa: 44 lít

Máy hủy giấy GBC AUTO+150M Giá khuyến mại: 12.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn

- Công suất hủy: tự động liên tục 150 tờ,

thông thường 6 tờ (80gsm/A4)

- Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy

- Kích cỡ hủy: 2 x 15 (mm)

- Chống kẹt giấy

- Độ rộng miệng hủy: 227 mm

- Hệ thống chống ồn hiện đại.

- Thùng chứa giấy mở ngang tiện lợi

- Thể tích thùng chứa: 44 lít

Máy hủy tài GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X415 Giá khuyến mại: 9.850.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper

- Kích cỡ hủy: 4 x 40 mm

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4), 17 tờ (70gsm/A4).

- Hủy: giấy, kim bấm, kim kẹp,..

- Tốc độ hủy (m/ phút): 1.8

- Máy hủy liên tục 2 giờ

- Trả ngược giấy: CÓ

- Thể tích thùng chứa: 23 lít

Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X415 Giá khuyến mại: 9.850.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper

- Kích cỡ hủy: 4 x 40 mm

- Công suất hủy: 15 tờ (80gsm/A4), 17 tờ (70gsm/A4).

- Hủy: giấy, kim bấm, kim kẹp,..

- Tốc độ hủy (m/ phút): 1.8

- Máy hủy liên tục 2 giờ

- Trả ngược giấy: CÓ

- Thể tích thùng chứa: 23 lít

1 2 3 4 5 6 > >>

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: ZIBA
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Ziba PC-415CD
9.250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO C14 - 3,9
7.590.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.150.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X5 - 4,5 x 30mm + Sep. CD-Schneidwerk
4.150.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
7.590.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X15 - 4 x 37mm
13.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar X15 - 4 x 37mm
13.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm
39.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30mm
39.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF300
28.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30mm
28.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HSM
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar S10 - 6 mm
3.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HSM shredstar S10 - 6 mm
3.890.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC CX25-36 công suất hủy nhanh, mạnh
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC CS 30-36
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC CS 30-36
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+600M công suất hủy nhanh, mạnh 600 tờ
60.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+600M
60.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+300M
18.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+300M
18.400.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+150M
12.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC AUTO+150M
12.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X415
9.850.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: GBC
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X415
9.850.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ