Cụm trống

Cụm trống
Trống photo Xerox WorkCentre 5220, 5225, 5230 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Xerox photo đen trắng

Dùng cho máy photo: Xerox WorkCentre 5220, 5225, 5230

Số trang in: 65.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống photo Xerox DocuCentre-V 4070, 5070 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT351061

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre V4070, V5070

Dung Lượng : 55.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống photo Xerox DocuCentre-V 2060, 3060, 3065 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photocopy đen trắng

Mã trống: Xerox CT351089

Dùng cho máy : Fuji Xerox AP & DocuCentre V2060, V3060, V3065

Dung Lượng : 55.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính Hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống photo Xerox DocuCentre-IV 3070, 4070, 5070 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT350941

Dùng cho máy : Fuji Xerox AP & DocuCentre IV3070, IV4070, IV5070

Dung Lượng : 55.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng             

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống photo Xerox DocuCentre-IV 2060, 3060, 3065 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photocopy đen trắng

Mã trống: Xerox CT350922

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre IV 3065, 2060, 3060

Dung Lượng : 55.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống photo Xerox DocuCentre S2011, S2110, S2320, S2520 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT351007

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre S2011, S2110, S2320, S2520

Dung Lượng : 55.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng        

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống mực Xerox CT351088 dùng cho máy DocuCentre-V C2260, C2263, C2265 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox laser đen trắng

Mã trống: Xerox CT351088

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre-V C2260, C2263, C2265

Dung Lượng : 70.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT351075 dùng cho máy Xerox S1810, S2010, S2220, S2420 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT351007

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre S1810, S2010, S2220, S2420

Dung Lượng : 70.000 - 80.000 bản in tiêu chuẩn (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT351055 dùng cho máy P225d, 225db, 265dw, M225dw, 225z, 265z Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox laser đen trắng

Mã trống: Xerox CT351055

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuPrint P225d, 225db, 265dw, M225dw, 225z, 265z

Dung Lượng : 12.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT351005 dùng cho máy P115w, M115b, M115fw, M115w Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Laser đen trắng

Mã trống: Xerox CT351005

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuPrint P115w, M115b, M115fw, M115w

Dung Lượng : 10.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hành: Miễn phí TP. Hà Nội

Trống mực Xerox CT350947 dùng cho máy DocuCentre-IV C2260, C2263, C2265 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox laser đen trắng

Mã trống: Xerox CT350947

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuCentre-IV C2260, C2263, C2265

Dung Lượng : 70.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng               

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống mực Xerox CT350938 dùng cho máy photo DocuCentre-IV 2056, 2058 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT350938

Sử dụng cho: Xerox DocuCentre IV2056, IV2058

Số trang in: 43.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT350937 dùng cho máy P355d, P355db, M355df, P365d Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống : Xerox laser đen trắng

Mã trống: Xerox CT350937

Dùng cho máy : Fuji Xerox DocuPrint P355d, P355db, M355df, P365d

Dung Lượng : 50.000 trang (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT350769 dùng cho máy DC 236, 286, 336, 2005, 2007, 3005, 3007 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT350285

Số trang in: 50.000 trang (5% độ phủ)

Dùng cho máy photo: Xerox DocuCentre 156, 186, 1055, 1085

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Xerox CT350285 dùng cho máy photo DC 156, 186, 1055, 1085 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Xerox photo đen trắng

Mã trống: Xerox CT350285

Số trang in: 50.000 trang (5% độ phủ)

Dùng cho máy photo: Xerox DocuCentre 156, 186, 1055, 1085

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FAD473 dùng cho máy fax KX-MB 2120, 2130, 2170, 2270 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FAD473

Sử dụng: Panasonic KX MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170, KX-MB2270

Dung lượng: 10.000-12.000 trang

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống mực Panasonic FAD412 dùng cho máy KX-MB 2010, 2025, 2030, 2085, 2090 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FAD412

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-MB2010, KX-MB2025, KX-MB2030, KX-MB2085, KX-MB2090, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống mực Panasonic FAD402E dùng cho máy fax KX-MB 3010, 3020, 3150 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FAD402E

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-MB 3020, KX-MB 3030, KX-MB 3150, KX-MB 3010

Dung lượng: In khoảng 15.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FA95 dùng cho máy fax KX-MB 228, 238, 258, 778 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FA95

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-MB228, 238, 258, 778

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FA93 - Dùng cho máy fax KX-MB 672, 772, 262 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FA93

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-MB 672, KX-MB 772, KX-Mb 262

Dung lượng: In khoảng 6.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FA89 dùng cho máy fax KX-FL 401, 402, 412, 422 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FAD 89

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-FL401, 402, 412, 422

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FA86 dùng cho máy fax KX-FLB 802, 812, 852, 882 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FA 86

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-FLM852, KX-FLB802, KX-FLB812, KX-FLB882

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

Trống mực Panasonic FA84 dùng cho máy fax KX-FL 512, 542, 612, 652 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Panasonic laser đen trắng

Mã trống: Panasonic KX-FA84

Loại máy sử dụng: Panasonic KX-FL512, KX-FL542, KX-FL612

Dung lượng: In khoảng 10.000 trang (với độ che phủ 5%)

Bảo hành: Chính hãng

Giao hàng: Miễn phí tại Hà Nội, ship C.O.D toàn quốc

 

Trống mực máy photo Ricoh MP4000, 4002, 5000, 5001, 5002 Giá khuyến mại: Liên hệ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại trống: Trống photocopy đen trắng

Mã trống: Drum Ricoh MP3045

Sử dụng cho máy: Ricoh MP3035, 3045, 4000, 4001, 4002, 5000, 5001, 5002

Dung lượng: 60.000 trang in (5% độ phủ)

Bảo hành: Chính hãng

Tình trạng hàng: Hàng nhập khẩu 100% mới, nguyên hộp, nguyên seal

1 2 3 4 5 >

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox WorkCentre 5220
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox DocuCentre-V 4070
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox DocuCentre-V 2060
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox DocuCentre-IV 3070
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox DocuCentre-IV 2060
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox DocuCentre S2011
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT351088
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT351075
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT351055
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT351005
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT350947
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT350938
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT350937
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT350769
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Xerox CT350285
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FAD473
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FAD412
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FAD402E
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FA95
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FA93
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FA89
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FA86
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Panasonic FA84
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Ricoh MP4000
Liên hệ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ