Máy photocopy Toshiba

Máy photocopy Toshiba
Máy photocopy Toshiba e Studio 5018A Giá khuyến mại: 133.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy - In*  - Scan màu* - Kết nối mạng*.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch

- Tốc độ copy : 50 tờ/phút.

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF MR-3031 : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc.

- In/Scan màu qua mạng Lan.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 4508A Giá khuyến mại: 121.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 9 Inch

- Tốc độ copy : 45 tờ/phút

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- Khay nạp & đảo mặt bản gốc tự động ARDF MR3031.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 4518A Giá khuyến mại: 118.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy - In*  - Scan màu* - Kết nối mạng*.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch

- Tốc độ copy : 45 tờ/phút.

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF MR-3031 : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc.

- In/Scan màu qua mạng Lan.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e-Studio 4528A Giá khuyến mại: 104.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng: Photo - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch.

- Tốc độ copy/in: 45 tờ/phút.

- Tốc độ scan: 73 trang/phút với ARDF 3033.

- Tốc độ scan: 120 trang/phút với DSDF MR-4020. (Scan 2 mặt 240 trang/phút).

- Khay chứa giấy tự động ngăn 1: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2).

- Khay chứa giấy tự động ngăn 2: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2).

- Khay đa năng (khay tay): 100 tờ. (Định lượng giấy từ 52-256 g/m2).

- Khay giấy ra 500 tờ.

- Khổ giấy: A5R - A3.

- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi.

- Độ phân giải scan: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 500 dpi, 600 dpi.

- Dung lượng bộ nhớ Ram: 4GB.

- Ổ cứng lưu trữ SSD: 120GB

Máy photocopy Toshiba e-Studio 3528A Giá khuyến mại: 94.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng: Photo - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch.

- Tốc độ copy/in: 35 tờ/phút.

- Tốc độ scan: 73 trang/phút với ARDF 3033.

- Tốc độ scan: 120 trang/phút với DSDF MR-4020. (Scan 2 mặt 240 trang/phút).

- Khay chứa giấy tự động ngăn 1: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2).

- Khay chứa giấy tự động ngăn 2: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2).

- Khay đa năng (khay tay): 100 tờ. (Định lượng giấy từ 52-256 g/m2).

- Khay giấy ra 500 tờ.

- Khổ giấy: A5R - A3.

- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi.

- Dung lượng bộ nhớ Ram: 4GB.

- Ổ cứng lưu trữ SSD: 120GB

- Bộ xử lý Intel E3930 1.3GHz(Dual Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID: 1,000.

- Số người sử dụng (user) hỗ trợ lên đến 10.000 người.

- Chức năng in/scan/copy tất cả 2 mặt tự động.

Máy photocopy Toshiba e Studio 3518A Giá khuyến mại: 79.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch

- Tốc độ copy : 35 tờ/phút.

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

Máy photocopy Toshiba e Studio 3508A Giá khuyến mại: 86.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu

- Màn hình LCD cảm ứng màu 9 Inch

- Tốc độ copy : 35 tờ/phút

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- Khay nạp & đảo mặt bản gốc tự động ARDF MR3031.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.


Máy photocopy Toshiba e Studio 3018A Giá khuyến mại: 71.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch

- Tốc độ copy : 30 tờ/phút.

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 2GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF MR-3031 : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc.

- In/Scan màu qua mạng Lan.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 2518A Giá khuyến mại: 60.900.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch

- Tốc độ copy : 25 tờ/phút.

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 2GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF MR-3031 : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc.

- In/Scan màu qua mạng Lan.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 3008A Giá khuyến mại: 64.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu

- Màn hình LCD cảm ứng màu 9 Inch

- Tốc độ copy : 30 tờ/phút

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc (có sẵn).

- In/Scan màu qua mạng Lan ( tặng kèm ).

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e-Studio 3028A Giá khuyến mại: 62.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng: Copy - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch.

- Tốc độ copy/in: 25 tờ/phút.

- Tốc độ scan: 73 trang/phút với ARDF 3033.

- Khay chứa giấy tự động ngăn 1: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)

- Khay chứa giấy tự động ngăn 2: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)

- Khay đa năng (khay tay): 100 tờ. (Định lượng giấy từ 52-256 g/m2)

- Khay giấy ra 500 tờ.

- Khổ giấy: A5R - A3.

- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi.

- Dung lượng bộ nhớ Ram: 4GB.

- Ổ cứng lưu trữ SSD: 120GB

- Bộ xử lý Intel E3930 1.3GHz(Dual Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID: 1,000.

- Chức năng photo/in/scan tất cả 2 mặt tự động.

Máy photocopy Toshiba e-Studio 2528A Giá khuyến mại: 60.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng: Copy - In  - Scan màu - Kết nối mạng.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch.

- Tốc độ copy/in: 25 tờ/phút.

- Tốc độ scan: 73 trang/phút với ARDF 3033.

- Khay chứa giấy tự động ngăn 1: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)

- Khay chứa giấy tự động ngăn 2: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)

- Khay đa năng (khay tay): 100 tờ. (Định lượng giấy từ 52-256 g/m2)

- Khay giấy ra 500 tờ.

- Khổ giấy: A5R - A3.

- Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi.

- Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi.

- Dung lượng bộ nhớ Ram: 4GB.

- Ổ cứng lưu trữ SSD: 120GB

- Bộ xử lý Intel E3930 1.3GHz(Dual Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID: 1,000.

- Chức năng photo/in/scan tất cả 2 mặt tự động.

Máy photocopy Toshiba e Studio 2508A Giá khuyến mại: 56.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng - Scan màu.

- Màn hình LCD cảm ứng màu 9 Inch

- Tốc độ copy : 25 tờ/phút

- Khay đựng giấy : 550 tờ x 2 khay

- Khay nạp tay : 100 tờ

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Độ phân giải : 2400 x 600 dpi.

- Phóng to, thu nhỏ : 25-400%.

- Dung lượng bộ nhớ (Ram) : 4GB.

- Ổ cứng (HDD) : 320 GB

- Bộ xử lý Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core).

- Quản lý số lượng copy bằng ID : 1,000

- Chức năng đảo mặt bản sao (duplex).

- RADF : Tự động nạp & đảo mặt bản gốc (có sẵn).

- In/Scan màu qua mạng Lan ( tặng kèm ).

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e-Studio 2829A Giá khuyến mại: 53.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng : Copy - In mạng - Scan màu.

- Tốc độ : 28 trang / phút khổ A4.

- Độ phân giải : 2400 dpi x 600 dpi.

- Thời gian khởi động : 15 giây.

- Bản chụp đầu tiên : 6.4 giây.

- Bộ nhớ tiêu chuẩn : 512MB.

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Khay giấy : 250 tờ x 02.

- Khay tay : 100 tờ.

- Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% - 400%.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 2809A Giá khuyến mại: 49.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng + Scan màu + Duplex + ARDF

- Tốc độ : 28 trang / phút khổ A4.

- Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi x 600 dpi.

- Thời gian khởi động : 18 giây.

- Bản chụp đầu tiên : 6.4 giây.

- Bộ nhớ tiêu chuẩn : 512MB.

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Khay giấy : 250 tờ x 02.

- Khay tay : 100 tờ.

- Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% - 400%.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.


Máy photocopy Toshiba e-studio 2329A Giá khuyến mại: 32.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng : Copy - In mạng - Scan màu.

- Tốc độ : 23 trang / phút khổ A4.

- Độ phân giải : 2400 dpi x 600 dpi.

- Thời gian khởi động : 15 giây.

- Bản chụp đầu tiên : 6.4 giây.

- Bộ nhớ tiêu chuẩn : 512MB.

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Khay giấy : 250 tờ x 01.

- Khay tay : 100 tờ.

- Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% - 400%.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Máy photocopy Toshiba e Studio 2309A Giá khuyến mại: 22.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

- Chức năng chuẩn : Copy + In mạng + Scan màu + Duplex.

- Tốc độ : 23 trang / phút khổ A4.

- Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi, 2400 dpi x 600 dpi.

- Thời gian khởi động : 18 giây.

- Bản chụp đầu tiên : 6.4 giây.

- Bộ nhớ tiêu chuẩn : 512MB.

- Khổ giấy tối đa : A3.

- Khay giấy : 250 tờ x 01.

- Khay tay : 100 tờ.

- Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% - 400%.

- Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 5018A
133.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 4508A
121.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 4518A
118.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-Studio 4528A
104.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-Studio 3528A
94.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 3518A
79.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 3508A
86.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 3018A
71.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 2518A
60.900.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 3008A
64.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-Studio 3028A
62.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-Studio 2528A
60.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e Studio 2508A
56.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-Studio 2829A
53.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Studio 2809A
49.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Toshiba e-studio 2329A
32.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
22.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ