Mực photocopy Toshiba

Mực photocopy Toshiba
Hộp mực máy photo Toshiba e-STUDIO 207L, 257, 307, 357, 457, 507(T-5070U) Giá khuyến mại: 495.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy photo: Toshiba e-Studio 207L, 257, 307, 357, 457, 507

Hộp mực máy photocopy Toshiba e-STUDIO 206L, 256, 306, 356, 406, 456 (T-4590) Giá khuyến mại: 495.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 206L, 256, 306, 356, 406, 456

Hộp mực máy photocopy Toshiba e-STUDIO 205L, 255, 305, 355, 455 (T-4530D) Giá khuyến mại: 600.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 205L, 255, 305, 355, 455

Hộp mực máy photo copy Toshiba e-STUDIO 2006, 2306, 2506, 2007, 2307, 2507 (T-2507) Giá khuyến mại: 450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 2006, 2306, 2506, 2007, 2307, 2507

Hộp mực máy photocopy Toshiba e-STUDIO 195, 223, 225, 245 (T-2450) Giá khuyến mại: 450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 195, 223, 225, 245

Hộp mực máy photocopy Toshiba e-STUDIO 230, 280, 232, 282 (T-2320D) Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy photo: Toshiba e-Studio 230, 280, 232, 282

Hộp mực máy photo copy Toshiba e-STUDIO 181, 182, 212, 242 (Toshiba T-1810D) Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 181, 182, 212, 242

Hộp mực photocopy Toshiba e-STUDIO 163, 165, 166, 203, 205, 206, 207 (T-1640D) Giá khuyến mại: 450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 163, 165, 166, 203, 205, 206, 207

Hộp mực Toshiba T-5070U dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 207L, 257, 307, 357, 457, 507 Giá khuyến mại: 495.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy photo: Toshiba e-Studio 207L, 257, 307, 357, 457, 507

Hộp mực Toshiba T-4590 dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 206L, 256, 306, 356, 406, 456 Giá khuyến mại: 495.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 206L, 256, 306, 356, 406, 456

Hộp mực Toshiba T-4530D dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 205L, 255, 305, 355, 455 Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 205L, 255, 305, 355, 455

Hộp mực Toshiba T-2507 dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 2006, 2306, 2506, 2007, 2307, 2507 Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 2006, 2306, 2506, 2007, 2307, 2507

Hộp mực Toshiba T-2450 dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 195, 223, 225, 245 Giá khuyến mại: 450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 195, 223, 225, 245

Hộp mực Toshiba T-2320D dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 230, 280, 232, 282 Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy photo: Toshiba e-Studio 230, 280, 232, 282

Hộp mực Toshiba T-1810D dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 181, 182, 212, 242 Giá khuyến mại: 595.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 181, 182, 212, 242

Hộp mực Toshiba T-1640D dùng cho máy photo Toshiba e-STUDIO 163, 165, 166, 203, 205, 206, 207 Giá khuyến mại: 450.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Dùng cho máy: Toshiba e-STUDIO 163, 165, 166, 203, 205, 206, 207

Đổ mực máy photo MP 2014, MP 2700, MP 2701, MP 2702, MP 2501, MP 2001 Giá khuyến mại: 350.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Loại mực Máy photo: Dùng cho máy photo đen trắng

Màu sắc: Đen trắng

Số trang in: 50.000 – 60.000 trang độ phủ 5%

Bảo hành: 12 tháng

Ưu điểm: Cho bản in đen, sắc nét, không xạm nền, ít mực thải

Dịch vụ đổ mực tận nơi: 150k/01 lần đổ (Nội thành Hà Nội)

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm:
495.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-4590
495.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-4530D
600.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2507
450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2450
450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2320D
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-1810D
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-1640D
450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-5070U
495.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-4590
495.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-4530D
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2507
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2450
450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-2320D
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-1810D
595.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Toshiba
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: T-1640D
450.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Max star
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Maxstar 5
350.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ