Máy photocopy Sidoh

Máy photocopy Sidoh
Máy Photocopy Màu Sindoh D311 Giá khuyến mại: 80.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Copy/In/Scan

- Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3.

Tốc độ 28 trang/ phút.

- Bộ nhớ hệ thống 1GB ( Up to 2GB).

Máy Photocopy Màu Sindoh D310 Giá khuyến mại: 71.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Copy - In - Scan

- Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3.

Tốc độ 22 trang/ phút.

Máy Photocopy Sindoh N512

50.500.000 VNĐ
Máy Photocopy Sindoh N512 Giá khuyến mại: 50.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Copy/In/Scan màu

- Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3.

Tốc độ 36 trang/ phút.

- Bộ nhớ hệ thống 2GB .

Máy Photocopy Sindoh N613

55.000.000 VNĐ
Máy Photocopy Sindoh N613 Giá khuyến mại: 55.000.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Copy/In/Scan

- Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3.

Tốc độ 45 trang/ phút.

Máy Photocopy Sindoh N511

44.500.000 VNĐ
Máy Photocopy Sindoh N511 Giá khuyến mại: 44.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Copy/In/Scan màu

- Máy Photocopy kỹ thuật số để bàn khổ A3.

Tốc độ 28 trang/ phút.

Máy Photocopy Sindoh N411

39.500.000 VNĐ
Máy Photocopy Sindoh N411 Giá khuyến mại: 39.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Print, Copy, Scan (Chọn thêm: Fax)

Bộ DADF (Bộ nạp bản gốc tối đa): 90 tờ, khổ giấy tối đa 80g/m3

Bộ đảo mặt bản in/ sao chụp tự động: Có sẵn

Tốc độ 30 trang/phút

Máy Photocopy Sindoh N410

28.500.000 VNĐ
Máy Photocopy Sindoh N410 Giá khuyến mại: 28.500.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

* Chức năng: Print, Copy, Scan (Chọn thêm: Fax)

Bộ DADF (Bộ nạp bản gốc tối đa): 90 tờ, khổ giấy tối đa 80g/m2

Bộ đảo mặt bản in/ sao chụp tự động: Có sẵn

-Tốc độ 26 trang/phút.

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh D311
80.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh D310
71.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh N512
50.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh N613
55.000.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh N511
44.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh N411
39.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Sindoh
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Sindoh N410
28.500.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ