Đổ mực in phun

Đổ mực in phun
Bộ mực 6 màu đổ cho máy Canon Pixma MG 8170, MG 8270 Giá khuyến mại: 300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, Gray, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MG 8170, MG 8270

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, Xám, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 6x 100 ml

Số trang in: 8000 – 9500 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MG 8170, MG 8270

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 6 màu đổ cho máy Canon Pixma MG 6170, MG 6270, MG 6370 Giá khuyến mại: 300.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, Gray, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MG 6170, MG 6270, MG 6370

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, Xám, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 6x 100 ml

Số trang in: 8000 – 9500 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MG 6170, MG 6270, MG 6370

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma MP 545, MP 558 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MP 545, MP 558

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MP 545, MP 558

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma MP 648, MP 988 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MP 648, MP 988

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MP 648, MP 988

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma MP 628, MP 638 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MP 628, MP 638

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MP 628, MP 638

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma MX 876, MX 558 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MX 876, MX 558

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MX 876, MX 558

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma MG 5270, MG5370 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MG 5270, MG5370

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MG 5270, MG5370

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma ix 6770 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma ix 6770

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma ix 6770

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma ix 6870 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma ix 6870

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma ix 6870

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma ix 6870 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma ix 6870

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma ix 6870

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma ix 6560 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma ix 6560

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2 Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma ix 6560

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 5 màu đổ cho máy Canon Pixma Ix 6860 Giá khuyến mại: 250.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu 2 đen, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma Ix 6860

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: 2Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 5x 100 ml

Số trang in: 7000 – 9000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma Ix 6860

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 4615, 4625 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 4615, 4625

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 4615, 4625

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 3525, 5525, 6525 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 3525, 5525, 6525

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 3525, 5525, 6525

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP DeskJet GT 5820 All-in-One (Print, copy, scan, wifi) Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP DeskJet GT 5810 All-in-One (Print, copy, scan) Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP DeskJet GT 5810 All-in-One

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP DeskJet GT 5810 All-in-One

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 1402, 1410, 1460 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 1402, 1410, 1460

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1402, 1410, 1460

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Officejet 4355 (ALL-IN-ONE), Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Officejet 4355

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Officejet 4355

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet F2120, F2180, F380 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet F2120, F2180, F380

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet F2120, F2180, F380

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 3920, 3940 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 3920, 3940

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 3920, 3940

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet D2360, D2460 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet D2360, D2460

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet D2360, D2460

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet D1360, D1460, Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet D1360, D1460,

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet D1360, D1460,

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 2500, 2800, 3000 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 2500, 2800, 3000

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 2500, 2800, 3000

Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ mực 4 màu (Đen, xanh, đỏ, vàng) máy HP Deskjet 1100, 2000, 2050 Giá khuyến mại: 200.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu đen, xanh, đỏ, vàng HP Deskjet 1100, 2000, 2050

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1100, 2000, 2050

Xuất xứ: Trung Quốc

1 2 3 4 5 6 > >>

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MG 8170
300.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MG 6170
300.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MP 545
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MP 648
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MP 628
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MX 876
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: MG 5270
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: ix 6770
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: ix 6870
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: ix 6870
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: ix 6560
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: 6870
250.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet 4615
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet 3525
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GT 5820
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: GT 5810
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1402
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Officejet 4355
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet F2120
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet 3920
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet D2360
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet D1360
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet 2500
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Deskjet 1100
200.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ