Đổ mực in phun

Đổ mực in phun
Đổ mực máy in Canon Pixma IP 2870 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma IP 2870

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma IP 2870

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma IP 2772 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma IP 2772

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma IP 2772

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma IP 2770, ip 2780 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma IP 2770, ip 2780

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma IP 2770, ip 2780

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma MP 497, MP 545, MP 558 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu, xanh, đỏ, vàng Canon Pixma MP 497, MP 545, MP 558

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x 100 ml

Số trang in: 7000 – 8000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma MP 497, MP 545, MP 558

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Brother mfc T800W Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Brother mfc T800W

Mã sản phẩm: ED-K0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 4000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Brother mfc T800W

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Brother DCP T700W Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Brother DCP T700W

Mã sản phẩm: ED-K0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Brother DCP T700W

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Brother DCP T300W Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Brother DCP T300W

Mã sản phẩm: ED-K0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Brother DCP T300W

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Brother DCP T300W Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Brother DCP T300W

Mã sản phẩm: ED-K0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Brother DCP T300W

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma G3000 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Canon Pixma G3000

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma G3000

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma G2000, G2010 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Canon Pixma G2000, G2010

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma G2000, G2010

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in Canon Pixma G1000, G1010 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu Canon Pixma G1000, G1010

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4000 – 5000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in Canon Pixma G1000, G1010

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP officejet 7500, 8000 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP officejet 7500, 8000

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP officejet 7500, 8000

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP officejet 6000, 6500, 7000 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP officejet 6000, 6500, 7000

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Photosmart 5510, 6510

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Photosmart 5510, 6510 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Photosmart 5510, 6510

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Photosmart 5510, 6510

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 4615, 4625 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 4615, 4625

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 4615, 4625

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 3525, 5525, 6525 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 3525, 5525, 6525

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 3525, 5525, 6525

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP DeskJet GT 5820 All-in-One (Print, copy, scan, wifi) Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP DeskJet GT 5820 All-in-One

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP DeskJet GT 5810 All-in-One (Print, copy, scan) Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP DeskJet GT 5810 All-in-One

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP DeskJet GT 5810 All-in-One

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 1100, 2000, 2050 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 1100, 2000, 2050

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1100, 2000, 2050

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet K109, K209 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet K109, K209

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet K109, K209

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 1515, 2515, 3515 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 1515, 2515, 3515

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1515, 2515, 3515

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 1510, 1515 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 1510, 1515

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1510, 1515

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 1050 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 1050

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1050

Xuất xứ: Trung Quốc

Đổ mực máy in HP Deskjet 1010 Giá khuyến mại: 50.000 VNĐ Bảo hành: 12 tháng
Kho Hàng: Hàng mới
Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Mực in phun màu HP Deskjet 1010

Mã sản phẩm: CD-K,C,M,Y0100M Ink

Màu sắc: Màu đen, xanh, đỏ, vàng

Dung tích: 4x100 ml

Số trang in: 4.000 -5.000 trang (độ phủ 5%)

Máy sử dụng: Máy in HP Deskjet 1010

Xuất xứ: Trung Quốc

1 2 3 4 5 6 > >>

Lọc theo thương hiệu

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma IP 2870
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma IP 2772
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma IP 2770, ip 2780
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma MP 497, MP 545, MP 558
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Brother
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Brother mfc T800W
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Brother
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Brother DCP T700W
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Brother
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Brother DCP T300W
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Brother
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Brother DCP T300W
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma G3000
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma G2000, G2010
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: Canon
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: Canon Pixma G1000, G1010
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP officejet 7500, 8000
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP officejet 6000, 6500, 7000
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Photosmart 5510, 6510
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 4615, 4625
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 3525, 5525, 6525
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP DeskJet GT 5820 All-in-One (Print, copy, scan, wifi)
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP DeskJet GT 5810 All-in-One (Print, copy, scan)
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1100, 2000, 2050
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet K109, K209
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1515, 2515, 3515
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1510, 1515
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1050
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Ảnh sản phẩm
Thương hiệu: HP
Xuất xứ:
Mã sản phẩm: HP Deskjet 1010
50.000 VNĐ
0246 2661292

Xem chi tiết

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ